Prezentare - Scoala Gimnaziala 3

Go to content

Main menu:

Despre noi > Biblioteca
 

A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție întâmplătoare de cărți. Fără biblioteci, nu există civilizație
Carlos María Domínguez
 
     Biblioteca, în cadrul școlii are o vechime de 53 de ani. În tot acest timp, generațiile de elevi care i-au trecut pragul, au fost îndrumate pentru aprofundarea lecturii. Se știe că aceasta, îndeamnă la introspecţie, angajează valori formative care îşi pun amprenta pe întregul comportament al cititorului.
      Biblioteca reprezintă pentru şcoală o carte de vizită. Ea cuprinde un număr de 21.886 volume, structurate după Clasificarea Zecimală Universală, asigură baza documentară şi de informaţii necesare procesului de învăţământ, la nivelul aprofundării studiului, realizează valorificarea şi comunicarea documentelor şi surselor de informaţii, facilitează accesul rapid la diverse categorii de surse, organizează un sistem de servicii pentru toate categoriile de utilizatori. Se oferă cărţi din bibliografia şcolară, lucrări de referinţă, cărţi pentru copii, beletristică, literatură universală, publicaţii adresate tuturor disciplinelor școlare.
Fondul de carte este format din:
-          literatura pentru copii - 6023 volume;
-          literatura universală – 4219 volume;
-          literatura română – 8194 volume;
-          artă, religie, spiritualitate – 428 volume;
-          matematică și științe – 625 volume;
-          istorie, geografie – 1005 volume;
-          generalități – 878 volume;
-          literatură engleză, franceză – 514 volume.
      Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerinţelor utilizatorilor și oferă posibilităţi de informare, studiu şi cercetare în toate domeniile cunoaşterii. Strategia achiziţionării de pe piaţa editorială internă are în vedere criterii ferme de exigenţă.
      Biblioteca reprezintă unul dintre spaţiile cele mai importante din şcoală, întrucât contribuie la apropierea elevilor de lectură şi sprijină cadrele didactice în reuşita actului educaţional.
      Bibliotecarul se implică direct și activ atât pentru asigurarea manualelor școlare, cât și în satisfacerea cererilor de lectură ale utilizatorilor, avându-se în vedere faptul că cititorii elevi, majoritatea vin cu tema propusă, dar nu au întotdeauna o bibliografie stabilită de profesorii coordonatori.
     Fondul de carte trebuie dezvăluit vizitatorilor cu fiecare ocazie şi cât mai des. Expunerea unui număr cât mai mare de cărţi, care să permită oricând răsfoirea sau împrumutul, permite elevului un contact nemijlocit cu cartea selectată pentru o anumită temă.
      Sala Multimedia, care este și Sala de Lectură a Bibliotecii, este dotată cu toată infrastructura necesară dezvoltării elevilor. Este o practică obişnuită a bibliotecii organizarea de expoziţii aniversare, ocazii de readucere în memoria cititorilor a scriitorilor importanţi din literatura şi cultura română, activități care marchează evenimentele majore anuale, cum ar fi: Octombrie – Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare, 28 Noiembrie – Ziua Bucovinei, 1 Decembrie – Ziua Națională a României, Ziua Culturii Naționale – Ziua Luceafărului Poeziei Românești, 1 Februarie – Ziua Internaționlă a Cititului Împreună, Medalion Mărțișor Ion Creangă, 9 Mai – Ziua Europei - Proclamarea Independentei de Stat a României, „1 Iunie – Lumea Minunată a Copilăriei, Nașterea Domnului - Tradiții și Obiceiuri de Iarna, dar și activități prin care se marchează promovarea sănătății, a unui comportament civilizat, a protecției mediului. Mai avem în vedere omagierea scriitorilor și oamenilor de cultură săbătoriți la împlinirea anilor aniversari, Toamna oglindită în operele scriitorilor și a pictorilor, Tradiții și Obiceiuri de Paște, Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat – Ocrotitorul Neamului Românesc, Dragobete vs. Valentine’s Day – obiceiuri și tradiții.
       Foarte utile sunt manifestările şi activităţile în cadrul bibliotecii, care trezesc curiozitatea sau care provoacă emoţii artistice. Astfel, biblioteca se implică activ în atragerea potenţialilor utilizatori elevi.
     În centrul atenţiei noastre stă dotarea bibiotecii cu toate cărţile utile elevilor, crearea unor condiţii optime de studiu în bibliotecă. În scenariul on-line, bilblioteca pune la dispoziția elevilor și cadrelor didactice pe site-ul școlii, link-uri cu resurse educaționale pentru consultare și aprofundare.
     Deşi internetul și activitățile on-line reprezintă o provocare a lumii moderne, biblioteca rămâne o constantă culturală, un simbol al profunzimii spirituale. Această bibliotecă “hibridă” trebuie tratată şi considerată nu ca pe un serviciu ajutător, ci ca pe o componentă fundamentală a  instituţiei şcolare.
     Biblioteca trebuie să fie un for de comunicare între cititori şi aceia care creează sau pun în circulaţie cărţile. Cartea este o creaţie a spiritului şi în acelaşi timp, o creaţie de natură materială, adică „depozitarul” inteligenţei umane, înmagazinând cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează inalterabil un timp nedefinit.
       Cartea, ca element component al culturii unei naţiuni, face parte din acele bunuri a căror valoare se defineşte prin relaţia ei cu utilizatorul.
     Biblioteca este un centru formativ în care elevii capătă diferite deprinderi constructive: lucrul cu cărţile, utilizarea eficientă a informaţiilor, selecţia materialelor şi, nu în ultimul rând capacitatea de a coopera şi de a se comporta civilizat în Sala de Lectură.
     Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie. Lecturarea cărţilor, a manualelor, a însemnat întotdeauna informare, instruire şi educaţie, în sensul cel mai larg. Ea dă consistenţă şi sens existenţei însăşi. Ea este o modalitate de a educa, instrui şi a contribui la formarea valorilor morale a cititorului. Dezvoltarea gustului pentru lectură presupune crearea unor situaţii care să-i stimuleze pe elevi.
     Credem că trebuie să ajutăm noile generaţii să descopere faptul că lectura nu este ceva de domeniul trecutului, să nu încurajăm scăderea interesului pentru carte în favoarea TIC. Cărţile rămân o sursă esenţială de cunoaştere şi au un rol extrem de important în formarea personalităţii. Ceea ce ele transmit şi modul în care transmit acest ceva nu poate fi descoperit decât prin lectură. Tinerii vor înţelege acest lucru abia atunci când vor redescoperi plăcerea cititului, acesta fiind cel mai bun antidot pentru actuala criză a lecturii.
       Indiferent de evoluţia tehnologiilor, bibliotecarul trebuie să rămână în centrul activităţii bibliotecii. Într-o lume a roboţilor, asistenţa unei fiinţe umane sensibile este mai valoroasă decât oricând. De aici şi ideea identificării bibliotecarului cu un motor de căutare cu inimă.
      Vom citi cărți și în format clasic și în format electronic. Nu suntem obligați să alegem între ele. Cărţile în format electronic vor deveni mult mai răspândite decât sunt astăzi, dar nu vor ajunge să înlocuiască cărțile tipărite, esențial rămâne conţinutul cărţilor, calitatea lor, nu formatul în care apar.
      Cititul este un act de formare a personalităţii umane, cu implicaţii pe care omul le va respecta de-a lungul vieţii. Putem supravieţui oricărei încercări dacă avem de partea noastră, cuvântul aşezat în rând nobil. Pentru că acesta este adevărul: cartea ne face puternici, ne face nemuritori.
 
Bibliotecar, prof. Violeta Dumistracel
 
Date de contact:
 
dumistracel.violeta@scoala3sv.ro
 
                                                 v_dumistracel@yahoo.com

CONTACT
Strada Mărășești nr. 38, Suceava, cod 720172
Telefon: 0230 215136
Fax: 0230 521545
© 2020 - Toate drepturile rezervate
Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava
Back to content | Back to main menu